Akkreditering

NS-EN 17020

Akkreditert ferdigkontroll og tilstandskontroll

RSM Gas Services er et akkreditert inspeksjonsorgan som utfører ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av nye og gamle anlegg kategori 1 og 2.

RSM Gas Services er spesialist på kontroll av LPG utstyr og anlegg. Vi utfører årlig en rekke kontrolloppdrag på industri og boliggassanlegg i hele landet.

Vi er akkreditert som inspeksjonsorgan type C i henhold til NS-EN 17020, som betyr at vi er godkjent for å utføre uavhengig ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av anlegg som representerer en potensiell høy risiko.

Akkrediteringsomfang for INSP 047

Området som RSM Gas Services er godkjent for, er beskrevet i Akkrediteringsomfang for INSP 047.

Krav om bruk av uavhengig kontrollinstans for denne type anlegg og utstyr gjelder både nye og brukte, og dette fremkommer i Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.

Fyll ut skjema så kontakter vi deg

  • Akkrediert kontroll
  • Gasskontroll
  • Tankrevisjon
  • Service og vedlikehold