Akkreditering

NS-EN 17020

Akkreditert ferdigkontroll og tilstandskontroll

RSM Gas Services er spesialist på kontroll av LPG utstyr og anlegg. Vi utfører årlig en rekke kontrolloppdrag på følgende anlegg:

  • Forbruksanlegg på propan og naturgassanlegg til næring og industri og boliggassanlegg kategori 1 og 2.
  • Forbruksanlegg til laboratorier og sentralgassanlegg kategori 1 og 2 i hele landet.

Dette kommer som tillegg til ordinært vedlikehold.

Vi er akkreditert som inspeksjonsorgan type C i henhold til NS-EN 17020, som betyr at vi er godkjent for å utføre uavhengig ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av anlegg som representerer en potensiell høy risiko.

Akkrediteringsomfang for INSP 047

Fyll ut skjema så kontakter vi deg

  • Akkrediert kontroll
  • Gasskontroll
  • Tankrevisjon
  • Service og vedlikehold