Produkter og tjenester

Akkrediterte kontroller

RSM Gas Services er et akkreditert inspeksjonsorgan som utfører ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av nye og gamle anlegg kategori 1 og 2.

Gassanlegg

RSM Gas Services har installert propan gassanlegg siden 1989 og er blant de fremste i markedet. Gassanleggene prosjekteres og dokumenteres etter gjeldene regelverk.

Tankrevisjoner

RSM Gas Services utfører revisjon av alle typer LPG tanker fra 450 liter til 2525mᵌ og opererer over hele landet. 

 

 

Service og vedlikehold

RSM Gas Services utfører service og vedlikehold på gassanlegg for bedrifter og privatpersoner.