Vi er blant de ledende i markedet på gassanlegg og utfører akkrediterte kontroller, tankrevisjoner og service over hele landet

Vi er blant de ledende i markedet på gassanlegg

RSM har installert propan gassanlegg siden 1989 og er blant de fremste i markedet. Anleggene leveres komplett fra og med gasstank (over-/undergrunn) med rør til fordamper og videre frem til gassbrenner.

Erfarne sertifiserte gassteknikere i et stort faglig miljø gir trygghet for god kvalitet.

 

RSM Gas Services har agentur på: 

  • fordamper trykkreguleringssentraler fra TAG (www.tagtech.it) og
  • keramiske strålevarmepaneler fra SBM international (www.sbm.fr)
Gassanleggene prosjekteres og dokumenteres etter gjeldende regelverk.

Akkreditert ferdigkontroll og tilstandskontroll av anlegg for bruk av farlig stoff

RSM Gas Services er et akkreditert inspeksjonsorgan som utfører ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av nye og gamle anlegg kategori 1 og 2.

 

RSM Gas Services er spesialist på kontroll av LPG utstyr og anlegg. Vi utfører årlig en rekke kontrolloppdrag på industri og boliggassanlegg i hele landet.

 

Vi er akkreditert som inspeksjonsorgan type C i henhold til NS-EN 17020, som betyr at vi er godkjent for å utføre uavhengig ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av anlegg som representerer en potensiell høy risiko.

 

Området som RSM Gas Services er godkjent for, er beskrevet i Akkrediteringsomfang for INSP 047.

 

Krav om bruk av uavhengig kontrollinstans for denne type anlegg og utstyr gjelder både nye og brukte, og dette fremkommer i Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.

Tankrevisjon

RSM Gas Services utfører revisjon av alle typer LPG tanker fra 450 liter til 2525mᵌ og opererer over hele landet.

 

For mindre tanker har RSM Gas Services 2 stk. gasshengere med tank og kompressor for tømming av gasstanker. Har kundene behov for gasstilførsel mens tanken revideres, kobler vi til gasstanken på hengeren. Volum på hengeren er ca. 2000 liter.

 

NS-EN 12817 LPG-utstyr og tilbehør.
Kontroll og rekvalifisering av LPG-tanker opp til og med 13mᵌ

 

NS-EN 12819 LPG-utstyr og tilbehør.
Kontroll og rekvalifisering av LPG-tanker større enn 13mᵌ

Standardene skiller mellom tre typer inspeksjoner:

 

  • Rutinemessig – kontroll av tank og eventuelt korrosjonsbeskyttelsessystem
  • Periodisk – som rutinemessig med bytte av sikkerhetsventil og noen flere punkter, men sjeldnere
  • Rekvalifisering – som periodisk, og i tillegg: trykkprøving og/eller innvendig kontroll

 

Alle inspeksjoner blir dokumentert med en rapport som inngår i tankens dokumentasjon (Revisjonsbok).

Service og vedlikehold

Det er i dag et lovpålagt krav til eiere av fast installert propangass anlegg å ha en skriftlig avtale med godkjent service instans for årlig service og vedlikehold av anlegget. RSM Gas Service utfører slike servicer på gassanlegg for både  store og små industribedrifter, restauranter, gartnerier og for privatpersoner.

Kontakt oss gjerne for et tilbud på  service på anlegget – eller om det også er et akutt behov for hjelp. Vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe.

English