Vi har spesialisert oss på kontroller og revisjoner av anlegg og produkter for bruk av farlige stoffer. Vi er også blant de ledende i markedet på gassanlegg

 Gassanlegg

RSM Gas Services har installert propan gassanlegg siden 1989 og er blant de fremste i markedet. Gassanleggene prosjekteres og dokumenteres etter gjeldene regelverk.

Akkrediterte kontroller

RSM Gas Services er et akkreditert inspeksjonsorgan som utfører ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av nye og gamle anlegg kategori 1 og 2.

 Tankrevisjoner

RSM Gas Services utfører revisjon av alle typer LPG tanker fra 450 liter til 2525mᵌ og opererer over hele landet.

Service og vedlikehold

RSM Gas Services utfører service og vedlikehold på gassanlegg for bedrifter og privatpersoner.

English