Accreditation

NS-EN 17020

Accredited final inspection and condition monitoring

RSM Gas Services er spesialist på kontroll av LPG utstyr og anlegg. Vi utfører årlig en rekke kontrolloppdrag på følgende anlegg:

  • Forbruksanlegg på propan og naturgassanlegg til næring og industri og boliggassanlegg kategori 1 og 2.
  • Forbruksanlegg til laboratorier og sentralgassanlegg kategori 1 og 2 i hele landet.

Dette kommer som tillegg til ordinært vedlikehold.

We are accredited as an inspection body type C in accordance with NS-EN 17020, which means that we are approved to perform independent final inspection and systematic condition monitoring of facilities that represent a potentially high risk.

Scope of accreditation for INSP 047

Fill in the form and we will contact you

  • Accredited control
  • Gas control
  • Tank audit
  • Service and maintenance