OM RSM Gas Services

De beste løsningene utvikler vi i samarbeid med våre kunder

RSM Gas Services er et privateid, norsk selskap

RSM Gas Services AS er et privateid, norsk selskap som er lokalisert på Akland i Risør kommune. Selskapet leverer:

 

  • komplette propan gassanlegg
  • akkreditert ferdigkontroll og tilstandskontroll av anlegg for bruk av farlig stoff
  • revisjon av alle typer LPG tanker fra 450 liter til 2525mᵌ
  • service og vedlikehold på gassanlegg for bedrifter og privatpersoner

Vi besitter betydelig kompetanse og erfaring innenfor vårt virksomhetsområde. De beste løsningene utvikler vi i samarbeid med våre kunder. Sammen møter vi utfordringer og løser problemstillinger for å dekke det aktuelle behov.

Våre ansatte er vår beste ressurs

Nullskadevisjon

Vi jobber etter nullskadevisjon i bedriften, og har helse miljø og sikkerhet på agendaen til enhver tid. Bedriften har et aktivt HMS-system. HMS på arbeidsplassen er vår fasit for å unngå ulykker, ha fornøyde kunder, og trivelige omgivelser. Våre ansatte er vår beste ressurs, og vi jobber etter beste evne for å legge til rette for et trivelig og utviklende arbeidsmiljø.

Sikkerhet

Vi disponerer moderne utstyr og produksjonslokaler og bygger anlegg som alltid er i tråd med gjeldene regelverk.

 

Vår kompetanse og erfaring er våre kunders trygghet. Hele prosessen, fra prosjektering til ferdig monterte anlegg, er nitidig gjenstand for kvalitetskontroll.

Sertifiseringer

RSM Gas Services AS er akkreditert som inspeksjonsorgan type C i henhold til NS-EN 17020, som betyr at vi er godkjent for å utføre uavhengig ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av anlegg som representerer en potensiell høy risiko.

 

Området som RSM Gas Services er godkjent for, er beskrevet i det til enhver tid gyldige akkrediteringsbeviset utstedt av Norsk Akkreditering.

 

Krav om bruk av uavhengig kontrollinstans for denne type anlegg og utstyr gjelder både nye og brukte, og dette fremkommer i Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.

 

StartBANK registreringsebevis.

Achilles Nordics & Central Europe Pre-Qualification System, Certificate.

Vår historie

ÅRBEGIVENHET
2016Risør Sveis og Montasje skifter navn til RSM og etablerer en konsernstruktur.
2015RSM tildeles oppdrag med leveranse av ovnskomponeter og asketransportsystemer for flere nye energigjenvinningsanlegg for avfall i UK.
2013RSM blir akkreditert inspeksjonsorgan type C iht. NS-EN ISO/IEC 17020:2012 og NA Dok. 25/31 og NA Dok. 14.
2008RSM leverer sitt første flisfyringsanlegg. Forhandleravtale med Polytechnik GmbH signeres i 2009 og det bygges 5 anlegg i 2010. Selskapets påtar seg flere oppdrag som totalentreprenør av komplette varmesentraler inkludert bygg og fjernvarmenett.
2002Risør Sveis og Montasje AS går konkurs men restarter umiddelbart under navnet Risør Sveis og Montering AS. Forretningsområdet er leverandør av gassanlegg, mekanisk verksted, produksjon av reservedeler og vedlikehold av energigjennvinningsanlegg for avfall.
1998RSM etaberer Energos Risør AS sammen med Energos ASA og Søco Engineering AS og blir produsent av ovnspakker for energigjenvinningsanlegg for avfall. I 2001 samles all denne aktiviteten under RSM. Totalt leverer selskapet 6 komplette ovnslinjer.
1996Samarbeidet med Aitos starter og selskapet leverer utstyr og monterer første energigjenvinningsanlegg for avfall på Ranheim.
1991Første gassanlegg blir montert for Statoil. Installasjon av massetransportanlegg for Saxlund starter samme år med oppdrag i inn- og utland.
1989Selskapet får Statoil som kunde og starter gassvirksomheten. Første propantank blir produsert samme år og selskapet leverer totalt 1500 tanker til Statoil de neste årene.
1986Risør Sveis og Montasje AS ble etablert som et rent mekanisk verksted.
English