Om RSM Gas Services

Vi finner de beste løsninger sammen

RSM Gas Services AS er et privateid, norsk selskap som er lokalisert på Akland i Risør kommune. Selskapet leverer:

  • Komplette propan gassanlegg
  • Akkreditert ferdigkontroll og tilstandskontroll av anlegg for bruk av farlig stoff
  • Revisjon av alle typer LPG tanker fra 450 liter til 2525mᵌ
  • Service og vedlikehold på gassanlegg for bedrifter og privatpersoner
 
Vi besitter betydelig kompetanse og erfaring innenfor vårt virksomhetsområde. De beste løsningene utvikler vi i samarbeid med våre kunder. Sammen møter vi utfordringer og løser problemstillinger for å dekke det aktuelle behov.

Våre ansatte er den beste ressursen

Nullskadevisjon

Vi jobber etter nullskadevisjon i bedriften, og har helse miljø og sikkerhet på agendaen til enhver tid. Bedriften har et aktivt HMS-system. HMS på arbeidsplassen er vår fasit for å unngå ulykker, ha fornøyde kunder, og trivelige omgivelser. Våre ansatte er vår beste ressurs, og vi jobber etter beste evne for å legge til rette for et trivelig og utviklende arbeidsmiljø.

Sikkerhet

Vi disponerer moderne utstyr og produksjonslokaler og bygger anlegg som alltid er i tråd med gjeldene regelverk.

Vår kompetanse og erfaring er våre kunders trygghet. Hele prosessen, fra prosjektering til ferdig monterte anlegg, er nitidig gjenstand for kvalitetskontroll.

Sertifiseringer

RSM Gas Services AS er akkreditert som inspeksjonsorgan type C i henhold til NS-EN 17020, som betyr at vi er godkjent for å utføre uavhengig ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av anlegg som representerer en potensiell høy risiko.

Området som RSM Gas Services er godkjent for, er beskrevet i det til enhver tid gyldige akkrediteringsbeviset utstedt av Norsk Akkreditering.

Krav om bruk av uavhengig kontrollinstans for denne type anlegg og utstyr gjelder både nye og brukte, og dette fremkommer i Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.