Kontaktinformasjon

RSM GAS SERVICES AS

Post- og besøksadresse 

Molandsveien 16
4994 Akland
Norway

Sentralbord

Telefon: 99 22 55 00
E-post: rsm@rsm.no

Organisasjonsnummer

916 570 724

Administrasjonen

daglig leder

Roy Arild Johannessen

Telefon: 95 25 55 09
E-post: roy.johannessen@rsm.no

prosjektsjef / QA

Heidi Merethe Thoresen

Telefon: 93 21 47 99
E-post: heidi.merethe.thoresen@rsm.no

English