Tankrevisjon

Revisjon på alle LPG tanker

RSM Gas Services utfører revisjon av alle typer LPG tanker fra 450 liter til 2525mᵌ og opererer over hele landet.

For mindre tanker har RSM Gas Services 2 stk. gasshengere med tank og kompressor for tømming av gasstanker. Har kundene behov for gasstilførsel mens tanken revideres, kobler vi til gasstanken på hengeren. Volum på hengeren er ca. 2000 liter.

NS-EN 12817 LPG-utstyr og tilbehør.
Kontroll og rekvalifisering av LPG-tanker opp til og med 13mᵌ

NS-EN 12819 LPG-utstyr og tilbehør.
Kontroll og rekvalifisering av LPG-tanker større enn 13mᵌ

Tankrevisjon i hele landet

3 type revisjoner

Alle inspeksjoner blir dokumentert med en rapport som inngår i tankens dokumentasjon (Revisjonsbok).

Rutinemessig

Kontroll av tank og eventuelt korrosjonsbeskyttelsessystem.

Periodemessig

Revisjon rutinemessig med bytte av sikkerhetsventil og noen flere punkter, men sjeldnere.

Rekvalifisering

Revisjon periodisk, og i tillegg: trykkprøving og/eller innvendig kontroll.

Fyll ut skjema så kontakter vi deg

  • Akkrediert kontroll
  • Gasskontroll
  • Tankrevisjon
  • Service og vedlikehold