Valstrand varmesentral

About This Project

Valstrand varmesentral, Birkenes kommune

 

Energos Contract AS har vært totalentreprenør for nye Valstrand varmesentral. I leveransen inngår nytt fyrhus, komplett varmeteknisk anlegg og 550 meter fjernvarmenett med kundesentraler i respektive bygg.

 

  • Oppstart grunnarbeider –  april 2010
  • Oppstart varmeleveranse – september 2010
  • Biobrenselanlegg – 400 kW med 64 m3 flissilo
  • Gassanlegg – 1120 kW med 32 m3 propantank

 

Anlegget kjøres med biobrensel som grunnlast og propan for spiss- og reservelast.

 

Biobrenselanlegget benytter fuktig flis, inklusive bark, fra naturlig virke iht. CEN/TS 14961 P100, fuktighet <50 % men også tørr flis <35 % (m/røykgass resirkulering).

 

Anlegget leverer varme og tappevann til;

  • Ungdomskole
  • Gymsal/ Kulturhus
  • Idrettsbygg
  • Barneskole

 

Se prosjektark for Valstrand varmesentral her.

Date
Category
Contract
English