Sunde varmesentral

About This Project

Sunde varmesentral, Gjerstad

 

Energos Contract AS har levert komplett varmeteknisk anlegg for nye Sunde varmesentral.

 

  • Oppstart installasjon – mai 2010
  • Oppstart varmeleveranse – september 2010
  • Biobrenselanlegg – 300 kW med 70 m3 flissilo
  • Gassanlegg – 300 kW med 12,8 m3 propantank
  • Akkumulatortank – 10 m3

 

Anlegget kjøres med biobrensel som grunnlast og propan for spiss- og reservelast.

 

Biobrenselanlegget benytter fuktig flis, inkl. bark, fra naturlig virke iht. CEN/TS 14961 P100, fuktighet <60 % (m/luftforvarmer) men også tørr flis <35 % (m/røykgass resirkulering).

 

Anlegget leverer varme og tappevann til;

  • Garderobebygg
  • Skolebygg
  • Snøsmelteanlegg

 

Se prosjektark for Sunde varmesentral her.

Date
Category
Contract
English