Mysen varmesentral

About This Project

Mysen varmesentral, Østfold Energi

 

Energos Contract AS har vært totalentreprenør for nye Mysen varmesentral. I leveransen inngår nytt fyrhus, komplett varmeteknisk anlegg.

 

  • Oppstart prosjekt – mai 2013
  • Oppstart varmeleveranse – mai 2014
  • Biobrenselanlegg – 3000 kW med 660 m3 hovedsilo og 115 m3 buffersilo
  • Gassanlegg  – 2 stk 3000 kW med 100 m3 propantank
  • Elektrokjel – 450 kW
  • Akkumulatortank – 2 x 150 m3

 

Anlegget skal kjøres med biobrensel som grunnlast og propan for spiss- og reservelast. Elektrokjel kjøres som grunnlast sommerstid.

 

Biobrenselanlegget benytter fuktig flis, inkl. bark, fra naturlig virke iht. EN 14961:2010, P100, fuktighet <60 % (m/luftforvarmer) men også tørr flis <35 % (m/røykgass resirkulering)

 

Din samarbeidspartner på energisentraler!

Date
Category
Contract
English