Mjølhusmoen varmesentral

About This Project

Mjølhusmoen varmesentral, Froland kommune

 

Enercon Contract AS har vært totalentreprenør for nye Mjølhusmoen varmesentral. I leveransen inngår nytt fyrhus, komplett varmeteknisk anlegg og 800 meter fjernvarmenett med kundesentraler i respektive bygg.

 

 • Oppstart grunnarbeider – oktober 2009
 • Oppstart varmeleveranse – april 2010
 • Biobrenselanlegg – 900 kW med 140m3 flissilo
 • Gassanlegg – 2 x 1120 kW med 70m3 propantank
 • Elektrokjel – 225 kW

 

Anlegget kjøres med biobrensel som grunnlast, propan for spiss- og reservelast og elektrokjel for lavlast.

 

Biobrenselanlegget benytter fuktig flis, inkl. bark, fra naturlig virke iht. CEN/TS 14961 P100, fuktighet <60 % (m/luftforvarmer) men også tørr flis <35 % (m/røykgass resirkulering)

 

Anlegget leverer varme og tappevann til;

 • Barneskolen
 • 2 fotballbaner
 • Idrettshallen
 • Misjonskirken
 • Flerbrukshall
 • Svømmehall
 • Ungdomskole

 

Se prosjektark for Mjølhusmoen varmesentral her.

Date
Category
Contract
English