De beste løsningene utvikler vi i samarbeid med våre kunder

Forretningsområdene våre

Energos Contract er en betydelig leverandør av biobrenselanlegg i Norge. Energos Contract leverer også komplette ovnspakker til anlegg for energigjenvinning gjennom forbrenning av nærings- og industriavfall.

Energos Contract har en fleksibel produksjonsenhet på Akland som også utfører montasjeoppdrag i inn- og utland.

RSM Gas Services har spesialisert seg på kontroller og revisjoner av anlegg og produkter for bruk av farlige stoffer. RSM Gas Services er også blant de ledende i markedet på gassanlegg.

Korte fakta

50%

eksportandel

Energos Contract oppnådde en eksportandel på ca. 50% i 2015 i tillegg til at våre største og viktigste samarbeids-partnere og leverandører er lokalisert i syd Europa.

1375

kvm hallkapasitet

Energos Contract disponerer produksjonshall på 1000 m² med to traverskraner hver på 10 tonn samt monteringshall på 375 m² med traverskran 3,2 tonn.

10

gas services biler

RSM Gas Services utfører revisjon av alle typer LPG tanker fra 450 liter til 2525 m³ og opererer over hele landet.

English